AUTHORISED EXAMS CENTERS

Click on the venue code for the exam timetable and map  location.           

 1. Alberta  Calgary  9052-2      
 2. British Columbia  Vancouver   9064-6       
 3. British Columbia  Victoria  9264-9       
 4. Newfoundland  Happy Valley-Goose   Bay    9334-3      
 5. Newfoundland  Labrador City  9341-6      
 6. Nova Scotia  Halifax  9247-9      
 7. Ontario   Ottawa  9055-7      
 8. Ontario  Toronto  9101-4       
 9. Prince Edward Island (PEI)  Charlottetown  9256-8      
 10. Quebec  Montreal  9263-0      
 11. Saskatchewan    Regina  9268-1       
 12. Saskatchewan    Saskatoon  9976-7      
 13. Yukon  Whitehorse  9454-4                        
 14. Alaska    Anchorage  9244-4      
 15. Colorado  Denver  9337-8      
 16. Florida  Orlando  9253-3      
 17. Florida  Miami  9339-4       
 18. Georgia  Atlanta  9314-9       
 19. Illinois  Schaumburg (Chicago)  9017-4      
 20. Kentucky  Louisville  9270-3      
 21. Maine  Portland  9342-4      
 22. Missouri  St. Louis  9336-X      
 23. Mississippi  Jackson  9262-2      
 24. New Jersey   Lincroft  9269-X      
 25. Ohio  Columbus  9343-2      
 26. Oregon  Portland  9245-2      
 27. Texas     Dallas  9255-X      
 28. Texas  Houston  9111-1      
 29. Utah  Salt Lake City  9257-6      
 30. Virginia  Norfolk  9259-2 
 31. BERMUDA  Paget  9886-8              
 32. MEXICO Roma  9006-9